روانشناس در مشهد

بهمن علیمرادی
دکتر بهمن علیمرادی

متخصص روان درمانی های فردی، اختلالات روان تنی، زوج درمانی ، خانواده درمانی. مشاوره و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی. درمان انواع اختلالات اضطرابی و وسواس، درمان اختلالات افسردگی و دوقطبی.

آدرس : مشهد ؛ چهار راه آزادشهر، بین معلم ۸ و ۱۰ ، ساختمان پزشکان برج آبشار ، طبقه ۶ واحد ۶۰۳
تلفن های مرکز:
۰۵۱-۳۶۰۱۷۱۹۳
۰۹۱۵-۹۲۰-۰۲۶۹
۰۹۳۸-۲۷۴-۱۹۰۰

پریساغفوری
دکتر پریسا غفوریان

متخصص روان درمانی های فردی، اختلالات روان تنی، زوج درمانی ، خانواده درمانی. مشاوره و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی. درمان انواع اختلالات اضطرابی و وسواس، درمان اختلالات افسردگی و دوقطبی.
آدرس : مشهد ؛ چهار راه آزادشهر، بین معلم ۸ و ۱۰ ، ساختمان پزشکان برج آبشار ، طبقه ۶ واحد ۶۰۳
تلفن های مرکز:
۰۵۱-۳۶۰۱۷۱۹۳
۰۹۱۵-۹۲۰-۰۲۶۹
۰۹۳۸-۲۷۴-۱۹۰۰