برنامه حضور دکتر بهمن علیمرادی

دکتربهمن علیمرادی
ساعات بازگشایی مرکز
شیفت صبح : از ساعت 9 الی 14:30
شیفت عصر : از ساعت 16:30 الی 22:30
آدرس : مشهد ؛ چهار راه آزادشهر، بین معلم ۸ و ۱۰ ، ساختمان پزشکان برج آبشار ، طبقه ۶ واحد ۶۰۳

تلفن های مرکز:
۰۵۱-۳۶۰۱۷۱۹۳
۰۹۱۵-۹۲۰-۰۲۶۹
۰۹۳۸-۲۷۴-۱۹۰۰

دکترپریسا غفوریان
ساعات بازگشایی مرکز
شیفت صبح : از ساعت 9 الی 14:30
شیفت عصر : از ساعت 16:30 الی 22:30

آدرس : مشهد ؛ چهار راه آزادشهر، بین معلم ۸ و ۱۰ ، ساختمان پزشکان برج آبشار ، طبقه ۶ واحد ۶۰۳

تلفن های مرکز:
۰۵۱-۳۶۰۱۷۱۹۳
۰۹۱۵-۹۲۰-۰۲۶۹
۰۹۳۸-۲۷۴-۱۹۰۰

تماس با ما

روانشناس در مشهد

درباره دکتر بهمن علیمرادی